Som en myndiggjort person , kan du skape en bedre fremtid på 3 områder:

Privatlivet

Hvem er det som ikke drømmer om å stå opp om morgenen og glede seg til å ta fatt på en ny dag? Som myndiggjort, kommer du til å oppleve dette oftere fordi det blir færre ting som sårer deg. Dette fører igjen til mindre uvennskap, trakassering, mobbing og tvister i familier.  Du blir også flinkere til å ta imot - og gi komplimenter fordi du har større indre trygghet. Du blir en bevisst og myndiggjort aktør i eget liv!

Arbeidslivet

Et myndiggjort tenkesett på arbeidsplassen, skaper større arbeidsglede, økt engasjement og mindre sykefravær. Dette skyldes i stor grad at den psykologiske tryggheten blir større blant myndiggjorte mennesker.

Samfunnslivet

Vebjørn Fagernes, grunderen av Nordnorsk Lederutvikling, sier at myndiggjort tankegang er en nødvendighet i forståelsen av demokratiet. Dessuten blir det mye enklere å praktisere en bærekraftig forvaltning av jordens ressurser.

Typiske overbevisninger hos en myndiggjort person:

  • Mennesket har en naturlig lyst til å gjøre noe som er riktig.
  • Konflikt er en del av dynamikken for å skape gode prestasjoner på arbeidsplassen. Uten konflikt utvikles selvgodhet og snillisme.
  • Alle konflikter kan løses dersom vi erkjenner at alle har rett – sett fra sin synsvinkel .

En myndiggjort person har forstått Albert Einsteins ord:


«Det er ikke observasjonene som bestemmer våre teorier
- det er våre teorier som bestemmer hva vi observerer».

Hva er selvfølelse – og hva er det ikke?